Bezsens

56 tekstów – auto­rem jest Bez­sens.

Serce się śmieje***

Ta­ki mały powrót po dwóch lataaach.

Ser­ce się śmieje,
Oczy wy­buchają radością,
Us­ta krzyczą ze szczęścia,
A Dłonie wołają: przytul!
Co się ze mną dzieje?
- Nie wiem.
Ale to Two­ja wina.
Cieszę się myśląc o Tobie.
W każdym spot­ka­nym Uśmiechu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 7 kwietnia 2012, 14:40

Może i mil­cze­nie jest złotem, ale dla niektórych i sreb­ro jest dro­gim kruszywem. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 15 marca 2011, 19:07

Życie jest da­rem dla każde­go z nas, lecz os­tatnio co­raz częściej za­pomi­namy, że chodzi tu o to, by tym swoim ot­rzy­manym da­rem podzielić się z kimś innym. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 15 stycznia 2011, 22:17

Kiedy człowiek zbyt długo myśli o podjętych de­cyz­jach, dochodzi do błędnych wniosków i..tra­ci ma­gię przeżytych chwil. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 12 grudnia 2010, 19:06

Tyl­ko Ty, Je­dyna Ty to pot­ra­fiłaś... pot­ra­fiłaś wbić mi nóż pros­to w ser­ce, przez plecy.. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 17 października 2010, 11:49

Ilek­roć jes­teś w dołku, pa­miętaj że znaj­dują się wo­koło ludzie, którzy chcą Ci po­dać dra­binę, byś z niego wyszedł. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 2 października 2010, 21:03

Zaw­sze uśmie­chaj się do życia,
prze­cież kiedyś mu­si się zrewanżować! 

myśl
zebrała 152 fiszki • 29 sierpnia 2010, 13:28

Razem

Zgub­my się we włas­nych uśmiechach.
Znajdźmy własną drogę pośród krop­li deszczu.
Dojdźmy na kres świata.
Od­kryj­my za­gadkę początku i końca tęczy.
Nau­czmy kochać włas­ne ser­ca.
Zer­wijmy każdą czte­rolis­tną koniczynę.
Po­liczmy wszys­tkie gwiaz­dy na niebie.
Po­konaj­my bez­względne ba­riery rzeczywistości.


Razem.. 

wiersz • 27 sierpnia 2010, 19:38

Podaruj uśmiech swój..

Uśmie­chnij się do mnie,
kiedy budzisz się rano
i jesz śniadanie,
kiedy zmy­wasz naczynia
i sprzątasz pokój.

Uśmie­chnij się do mnie,
kiedy upi­jasz się słońcem
i to­niesz w deszczu,
kiedy wpat­ru­jesz się w chmury
i liczysz gwiaz­dy na niebie.

Uśmie­chnij się do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 24 sierpnia 2010, 20:35

Życie jest teat­rem, w którym to nie jes­teśmy tyl­ko ak­to­rami, lecz także sce­narzys­ta­mi włas­ne­go przed­sta­wienia.
Od nas sa­mych za­leży czy będziemy dob­ry­mi lub złymi bo­hate­rami, tra­giczny­mi czy ko­miczny­mi, pier­wszop­la­nowy­mi a może tyl­ko ok­ry­jemy się płaszczem ro­li epizodycznej. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 20 sierpnia 2010, 23:04

Bezsens

"Nie każdy ma szansę stać się milionerem – chyba, że zbiera ludzkie uśmiechy" ~honey_007 Niepoprawny nastolatek o dość romantycznej naturze..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bezsens

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność